NÆRØYSUND
PANORAMA

----------

EN UNIK MULIGHET!

MIDT I SKIPSLEIA

----------

OPPMOT 100 ATTRAKTIVE LEILIGHETER

INDREFILETEN I YTRE NAMDAL

------------

OM LAG 4.000 KVADRATMETER NÆRINGSAREAL

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Kystbyens beste beliggenhet

Oppmot 100 attraktive leiligheter, om lag 4.000 kvadratmeter næringsareal - lokalisert midt i skipsleia.

Nærøysund Panorama er med sin beliggenhet allerede blitt kalt "indrefileten" når det kommer til tomter i Ytre Namdal. Med god tilrettelegging - med promenade mot Nærøysundet, lekeplass og parkeringsplasser - står prosjektet for noe av det mest spektakulære innen leilighetskomplekser i distriktet.

Ideen til prosjektet kom fra Jørn Otto Røed, og etter å ha diskutert det ambisiøse prosjektet med Halle Sivertsen og Harry Bøe, ble partene enige om at det skulle jobbes videre med tanke på en realisering av prosjektet Nærøysund Panorama. Visjonene ble først presentert for Vikna kommune, der det ble møtt med positivitet fra dag én.

Nærøysund Panorama fly Perspektiv 2

Trønderplan AS ble engasjert til å regulere området, Jonark AS ble engasjert som arkitekt, og etter hvert kom Rambøll inn og foretok grunnboringer og kartla geotekniske forhold.

Det er lagt stor vekt på å få prosjektet til å passe inn i terrenget, blant annet for å sikre at utsikten til bakenforliggende naboer ikke blir forringet. Det er i tillegg lagt opp til flotte promenader mot leia.

Nærøysund Panorana Utomhusplan

Prosjektet ble formelt oppstartet i 2009.

I dag eies prosjektet av Nærøysundgruppen AS.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider